Adatvédelmi tájékoztató

 

A KASZPI-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kaszpi-Comp Kft.) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat?
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra?
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat?
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében?
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését?
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását?
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz?
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását?
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről?
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összefüggő jogait megsértettük?
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól?

 

Fogalommeghatározások:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Cookie: a süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. A Kaszpi-Comp Kft. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
 • jogos érdek: ………..
 • létfontosságú érdek: ………….

 

A Kaszpi-Comp Kft. tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT KÖZZÉTEVŐ ÉS ALKALMAZÓ VÁLLALKOZÁS ADATAI:

KASZPI- Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: Kaszpi-Comp Kft,

székhely: 2730 Albertirsa, Égerfa utca 17.,

cégjegyzékszám: 13-09-158184,

bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,

adószám: 24069090-2-13

képviseli: Szabó Péterné Hárskuti Viktória (ügyvezető)

telefon:  Üllő: +36 29 320 580 | Dabas: +36 29 996 125 | Albertirsa: +36 53 950 177 

e-mail cím: kaszpi@kaszpi.hu

weblapok: http://www.kaszpi.hu/

 

A KASZPI-COMP KFT. AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN (CÉL, JOGALAP) GYŰJTI AZ ADATAIT:

A Kaszpi-Comp Kft. az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Adatkezelőként saját értékesítése/szerviztevékenysége során
  1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
  2. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (Vezeték- és keresztnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím)
  3. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatok (termékek és javítás neve, ára, mennyisége) a Munkalap formanyomtatvány alkalmazásával.
  4. Utalásos vagy banki POS terminálos fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
  5. Közösségi média (például facebook, instagram)
  6. A süti (cookie)-adatok
   A cookie-król bővebben itt: (link majd a cookie tájékoztatóra)
 2. A Kaszpi-Comp adatfeldolgozóként
 • GLS csomagpont szolgáltatás keretében a GLS által a csomagpontra küldött csomagok átvételi lehetőségének biztosítása, illetőleg a GLS által kézbesítendő csomag helyszíni átvétele a Kaszpi-Comp valamennyi üzlethelyiségében
 • ebben a körben feladó neve, címe, telefonszáma, a címzett neve, címe telefonszáma
 • partner adatok körében a GLS-el szerződéses kapcsolatban álló futár neve, a szállításhoz használt személygépjármű rendszáma.

 

Adat, cél, jogalap adatkezelői tevékenység körében

 1. Üzlethelyiségben történő értékesítési és szerviz tevékenység

Adat

Cél

Jogalap

Név (vezetéknév, keresztnév)

A megrendelt javítás és szervíz megrendelő részére történő szolgáltatásához, továbbá a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség

Telefonszám

– szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (elkészült javított termékek átvétele)

Cím

– számla kiállítása

– kérés esetén számla postai úton történő megküldése

– szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Jogszabályi kötelezettség (számla kiállítása)

Szerződés teljesítése

Banki adatok

– fizetési szolgáltatások biztosítása

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Termék/szolgáltatás adatok

– a megrendelt termék(ek)/szolgáltatás(ok) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége beleértve az esetleges szállítási díjat, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje

 

Cookie (süti) adatok

– a Kaszpi Com Kft. weblapjainak működtetése

– egyéb cookie-t nem használunk

– jogos érdek

 

Adat, cél jogalap a GLS adatfeldolgozójaként

 A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?

Kinek az érdekében hivatkozunk erre?

Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)

A két érdek súlyozása

Jogos érdek: a Kaszpi-Comp Kft. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Kaszpi-Comp Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a Kaszpi- Comp Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Kaszpi- Comp Kft.

Magánélet védelme (adatai titkossága)

A Kaszpi- Comp Kft. bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.

Cookie (süti) adatok

Kaszpi-Comp Kft. weblapjainak adatainak működtetése

Magánélet védelme (Adatai titkossága)

A Kaszpi-Comp Kft. biztosítani kívánja Ön, és valamennyi felhasználója számára a weblapja használhatóságát.

 

A Kaszpi-Comp Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait:

 • Termék/szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében
 • Termék/szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.
 • Facebookon posztok, érdekességek, reklámüzenetek posztolása, kedvelési lehetőség biztosítása.
 • GLS csomagküldő szolgáltatásában csomagpontként történő közreműködés (csomagok átvétele és kiadása)

 

A Kaszpi-Comp Kft. adattovábbítása/partnerei:

Partnereink azok a szervezetek/vállalkozások, akikhez meghatározott és Ön által ismert célból az adatokat továbbítjuk, vagy az Ön egyes adatait egyéb okból megismerhetik.

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Név
E-mail cím
Telefonszám
Cím
Megrendelt termékért és a szállításért fizetendő összeg (utánvétes fizetés esetén)

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463
Adószáma: 10901232-2-44
Telefon: 06 40 46 46 46

 

Adatfeldolgozó (postai levelezés esetén a lezárt borítékban található levelek kézbesítése)

Név
Adószám
Cím
Vásárlás összege
Megrendelt termék adatai, mennyisége

Bárány Adrienn könyvelő

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, a Kaszpi-Comp Kft-vel adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz a Kaszpi-Comp Kft. meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.

A Kaszpi-Comp  Kft. weblapjának tartalmai, internet elérés biztosítsa

ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: ViaCom Informatikai Kft.
Székhelye: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Cégjegyzékszáma: 13-09-109794
Adószáma: 13810359-2-13
Képviseli: Váradi László, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult) és Hidasi József, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
E-mail cím: info@viacomkft.hu
Telefonszám: +36 1 348 5000
Fax.: +36 1 348 5009

A Kaszpi-Comp Kft. a Kaszpi- Comp Kft.  webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a Kaszpi-Comp Kft.  weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.

Név
Bankszámlaszám
Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai

 

K&H Bank Zrt.

A Kaszpi- Comp Kft. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke banki POS terminálos fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a Kaszpi- COmp Kft. bankszámláján kerül jóváírásra. A K&H Bank Zrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

Vodafone Hungary Zrt.

A Vodafone Hungary Zrt. a Kaszpi- Comp Kft.  mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás Kaszpi- Comp Kft. részére történő biztosítása.

Facebook és Instagram

Facebook adatkezelési szabályzat:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram adatvédelmi szabályzat:

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 

Hozzájárulás (azzal, hogy Ön ezeknek a rendszereknek a felhasználója, a szabályzatokat Ön elfogadta)

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a Kaszpi-Comp Kft.   megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a Kaszpi- Comp Kft.  -től adatokat bekérni.

Jogos érdek: a Kaszpi-Comp Kft.  jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Kaszpi-Comp Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a Kaszpi- Comp Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

 

Adatok tárolásának időtartama:

Kezdete

a) Megrendelés/javítás adatai

A megrendelés/munkalap kitöltésének és beküldésének napja

b) Megrendelt, teljesített javítás, amiket a megrendelő nem kért végül.

c) Banki adatok

A banki adatok tekintetében a Kaszpi- Comp Kft. számlavezető bankjánál, az K&H Bank Zrt.-nél tájékozódhat.

d) A Kaszpi-Comp facebook oldalán kezelt személyes adatok

Vége

Legfeljebb 5 (öt) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Azokat a javított vagy kérésre bevizsgál műszaki tárgyi eszközöket, melyekért a Megrendelő nem jelentkezik, a Munkalap felvételétől számított 180 napig áll módunkban megőrizni, azt követően bontásra, az adathordozók mágnesezésre kerülnek, az alkatrészeket pedig hivatalos megsemmisítővel megsemmisíttetjük.

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően Legfeljebb 6 (hat) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Az Ön által a Kaszpi- Comp Kft. részére küldött elektronikus levél, megrendelőlap, illetőleg a Kaszpi- Comp Kft.. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 5 (öt) év

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra/munkamegrendelésre irányul

Megjegyzés: ha újra megrendelést adna le, reklamálna vagy vásárolna az adatokat tovább kezeljük a szerződés teljesítése érdekében szerződés jogcímén, továbbá ha az adatai kezelését kifejezetten kéri.

Facebook

– Oldal/bejegyzés kedvelés és egyéb, a facebook által kínált reakciógomb használata esetén az reakció  időpontja

– facebbok levelezés (messenger) esetén a levél beérkezésének időpontja

– az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl a Facebook adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók

Vásárlással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 5 (öt) év

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalamilag nem újabb vásárlásra irányul

Megjegyzés: ha újra megrendelést adna le, reklamálna vagy vásárolna az adatokat tovább kezeljük a szerződés teljesítése érdekében szerződés jogcímén, továbbá, ha az adatai kezelését kifejezeten kéri.

Instagram

– Oldal/bejegyzés reakció esetén az oldal/bejegyzés kedvelésének időpontja

– az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl az Instagram adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók

 

Az Ön jogai:

 

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a Kaszpi-Comp Kft.  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Kaszpi-Comp Kft.  által kezelt, illetve a Kaszpi-Comp Kft. vagy a Kaszpi-Comp Kft.  által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a Kaszpi- Comp Kft.   az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

kaszpi@kaszpi.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Kaszpi-Comp Kft. székhelyére:

2730 Albertirsa, Égerfa utca 17.

Telefonon az alábbi számon: Üllő: +36 29 320 580 | Dabas: +36 29 996 125 | Albertirsa: +36 53 950 177

 

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Kaszpi-Comp Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Kaszpi-Comp Kft. saját intézkedése folytán a Kaszpi-Comp Kft. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

 

Törlés

Ön kérheti az adatai végleges törlését, akkor, ha

– az Ön adatait a Kaszpi-Comp Kft. azért kezeli, mert Ön az adatok kezeléséhez hozzájárulását adta, és ezt a hozzájárulást Ön visszavonja, és más jogalapunk nincsen arra, hogy az Ön adatait kezeljük (kérés nélkül is töröljük ebben az esetben)

– az a cél, amiért az adatait kértük, megszűnik (kérés nélkül is töröljük)

– ha valamely okból jogellenesen kezelnénk az adatait (kérés nélkül is töröljük ennek észlelése esetén)

– Ön tiltakozik az ellen, hogy az adatait kezeljük, és erre nincsen más, az Ön jogánál erősebb jogosultságunk az adatok kezelésére.

 

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Kaszpi-Comp Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A Kaszpi- Comp Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Kaszpi-Comp Kft. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

 

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulás visszavonását továbbá az alábbiak szerint is megteheti:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

kaszpi@kaszpi.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Kaszpi-Comp Kft. székhelyére:

2730 Albertirsa, Égerfa utca 17.

Telefonon az alábbi számon: Üllő: +36 29 320 580 | Dabas: +36 29 996 125 | Albertirsa: +36 53 950 177

 

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Kaszpi-Comp Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Amennyiben Ön a Kaszpi-Comp Kft. valamely oldalán regisztrált felhasználó, úgy a regisztrációs felületre történő egyedi kódjával történő bejelentkezését követően az adatait közvetlenül módosíthatja.

Egyéb (különösen papír alapú) adatkezelések esetén a hozzáférési jogának gyakorlását az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

kaszpi@kaszpi.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Kaszpi-Comp Kft. székhelyére:

2730 Albertirsa, Égerfa utca 17.

Telefonon az alábbi számon: Üllő: +36 29 320 580 | Dabas: +36 29 996 125 | Albertirsa: +36 53 950 177

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Kaszpi-Comp Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Kaszpi-Comp Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Kaszpi-Comp Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a Kaszpi-Comp Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél (esetleg másik webshop) részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a Kaszpi- Comp Kft. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Optikai adathordozó: például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a Kaszpi-Comp Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Kaszpi-Comp Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a Kaszpi-Comp Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az adatai hordozhatóságát az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

kaszpi@kaszpi.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Kaszpi-Comp Kft. székhelyére:

2730 Albertirsa, Égerfa utca 17.

Telefonon az alábbi számon: Üllő: +36 29 320 580 | Dabas: +36 29 996 125 | Albertirsa: +36 53 950 177

 

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

 

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Kaszpi-Comp Kft. -vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

 

Az adat forrása:

Az Ön személyes adatait a Kaszpi-Comp Kft. részére

 • személyesen vagy telefonos megkereséssel Ön,
 • a Megrendelőlapot/munkalapot aláíró személy,

Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Kaszpi-Comp Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Kaszpi-Comp Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a Kaszpi-Comp Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

 

Adatbiztonság

A Kaszpi-Comp Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A Kaszpi-Comp Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kaszpi-Comp Kft. biztosítja a Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A Kaszpi-Comp Kft. értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704